Wat we doen

Wij bieden ondersteuning bij de planvorming en realisatie van de energietransitie per wijk.

Onze focus ligt op de onderste drie lagen van dit overzicht van schaalniveau's waarop de energietransitie ingrijpt:

Stappen

Een 'typisch' Team Helder project bestaat uit deze stappen. De aanpak wordt altijd afgestemd op de lokale situatie en behoefte en bijgewerkt aan de hand van de geleerde lessen.

Uw resultaat

  • Een samenwerkingsverband en samenwerkingsovereenkomst.
  • Een uitvoeringsplan met handelingsperspectief voor lokale stakeholders. Dit brengt businesscases, onderlinge afhankelijkheden en de vastgoedopgave in beeld en beschrijft hoe keuzes zijn gemaakt en wat de beoogde oplossingen zijn op welke termijn.
  • Heldere kaders voor hoe de energietransitie aan te sturen.
  • Een overzicht van projecten waardoor de wijktransitie overzichtelijk en behapbaar wordt.
  • Aandacht voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving in uw wijken.
  • Een intensieve ondersteuning bij de eerste wijk(en) waarin u leert de volgende wijk(en) zelf te doen.

In overleg met de opdrachtgever passen we dit waar nodig aan. Sommige gemeenten hebben bijvoorbeeld een aantal van deze resultaten al bereikt, maar zijn nog niet 'afgedaald' naar het wijk- en vastgoedniveau.

 

Enkele slides over ons verhaal