Masterclass Energietransitie Gemeenten

Beste programmamanagers energietransitie, beste managers gemeentelijk vastgoed,

U staat als gemeente voor de grote uitdaging om aardgas in de gebouwde omgeving uit te faseren. U heeft de rol van regisseur en bent afhankelijk van vele partijen bij de realisatie. Waar begint u? Wat heeft u aan de Regionale Energiestrategie (RES) of Warmtevisie (WV)? En is dat voldoende om tot uitvoering te komen?

U wilt natuurlijk het beste voor uw gemeente: gezonde en comfortabele gebouwen, betaalbare aardgasvrije energievoorziening en optimale samenwerking tussen belanghebbenden. Hoe verzilvert u de kansen die er nu zijn zonder straks voor dure verrassingen te staan? Wat vertelt u de bewoners?

Team Helder heeft vele jaren ervaring in de energietransitie en heeft in Zoetermeer, samen met gemeente, woningcorporaties en netbeheerder, aan onder andere deze vragen gewerkt. Voor de wijk Palenstein is een gezamenlijk Plan van Aanpak ontwikkeld, dat ondersteuning heeft ontvangen vanuit de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. Inmiddels zijn meerdere renovatieprojecten gestart of opgeleverd en is de samenwerking voortgezet in een volgende wijk.

Wij delen graag onze kennis, kunde en leermomenten met u in een Masterclass over de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Aanmeldformulier

Tijdens de Masterclass staan we stil bij:

Ambitiebepaling. Wat moet het doel zijn? Aardgasvrij, energieneutraal, CO2-neutraal, en/of woonlastenneutraal?

Aardgasvrij. Wat vraagt dit nu echt? Ben ik op de goede weg met alles naar Label B? Opwekken, besparen: wat is de optimale mix?

Casusbespreking. Casusbespreking van de Gemeente Zoetermeer. Daarin aandacht voor onder meer:

  • Hoe verhouden RES, WV en Wijkaanpak zich tot elkaar?
  • Wat kan ik als gemeente?
  • Aanpak voor een solide coalitie die tot daden komt.
  • Onze invalshoek: het is een vastgoedopgave. Daarom dataverzameling, analyse en clustering van gebouwen voor afgebakende projecten.
  • Plan- en besluitvorming van projecten.
  • Helderheid naar inwoners en gebouweigenaren.

PRAKTISCH

Om 12.30 beginnen we met een lunch. Het programma duurt van 13.00 – 16.30 uur, met aansluitend een borrel.

De kosten zijn € 605 per twee deelnemers, inclusief btw.

Het maximum aantal gemeenten per bijeenkomst is vijf. We moedigen graag aan dat u een andere belanghebbende (bijvoorbeeld: woningcorporatie of VVE) als tweede meeneemt. In dat geval geven we u 10% korting.