Wie we zijn

Onze missie is om de energietransitie in de gebouwde omgeving wijk voor wijk tot realisatie te brengen. De twee pijlers zijn voor ons de lokale coalitie en het vastgoed. Doel is handelingsperspectief voor gebouw- en woningeigenaren. We zijn intrinsiek gedreven door inhoud & kwaliteit. In samenwerking zijn vertrouwen en transparantie onze drijvers.

  • Een stevige lokale coalitie is de basis voor succesvolle realisatie. Wij faciliteren de coalitievorming, strategie, planvorming en realisatie. Wij zijn procesregisseur met inhoud. Energietransitie is een iteratief proces waarin geleerd wordt en tegenslagen constructief opgevangen moeten worden en successen gevierd. Een plezierige werksfeer brengt beweging;
  • De energietransitie is een vastgoedopgave en wij benaderen deze wijk voor wijk. We doen aan accurate dataverzameling en -analyse. Op basis daarvan kan de lokale coalitie een kwalitatief zorgvuldige afweging maken voor de energieopties. Handelingsperspectief voor gebouweigenaren is daarbij het doel zodat realisatie op gang komt.

Doordat we werken op basis van vertrouwen en transparantie ontsluiten we de kracht en authenticiteit van gebouwen, bewoners en lokale stakeholders om gezamenlijk tot nieuwe integrale oplossingen in de gebouwde omgeving te komen.

Onze ervaring

Wij hebben ervaring met Aardgasvrije Wijken:
  • Als procesmanager, data-analist en vastgoedadviseur in Zoetermeer met als resultaat het Plan van Aanpak ontwikkeld voor de wijk Palenstein. Na het vormen van de coalitie is dit in samenwerking met de gemeente, woningcorporaties en netbeheerder ontwikkeld en door alle stakeholders akkoord bevonden;
  • Tijdens de planvorming is het eerste project gestart: 120 nul-op-de-meter woningen. Ook zijn lopende projecten bijgestuurd die eerst nog op aardgas waren aanbesteed.
  • Er is een succesvolle aanvraag gedaan bij de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken voor 1.100 woningen. De ontwikkeling van een middentemperatuur warmtenet met WKO voor deze woningen is inmiddels gestart.
  • De coalitie werkt met onze ondersteuning verder aan de volgende wijk in Zoetermeer: Meerzicht.

In het team zijn alle benodigde expertise en vaardigheden aanwezig voor de wijkaanpak: installatietechnische en bouwkundige kennis, vastgoedstrategie, dataverzameling en analyse, procesmanagement, communicatie strategie. Het team heeft een groot netwerk in de energietransitie, waardoor zij up-to-date kennis hebben van innovaties en marktontwikkeling op technisch, financieel, juridisch en sociaalmaatschappelijk gebied en daar adequaat advies op kunnen geven.

Team

Simon Verduijn

Rollen: procesregisseur, vastgoedstrategie, gebiedsontwikkeling, bouw- en installatietechniek, woonlasten, warmtenetten, implementatietrajecten

Lagen: fysiek en organisatorisch

Marten Witkamp

Rollen: procesregisseur, data-analist, scenario- en menukaartontwikkelaar, schrijver, vormgeving

Lagen: financieel en fysiek

Harmke Bekkema

Rollen: procesregisseur, communicatiestrategie, coach, teambuilder, expertise energietransitie en langer thuis.

Lagen: sociaal en organisatorisch

De samenhang tussen gebouw en gebied is de kern van mijn professionele interesse en ontwikkeling. In dat speelveld breng ik zorgvuldigheid, doortastendheid en een manier van samenwerken waarbij naar iedereen geluisterd wordt en waarop we tot gedragen en praktische besluiten komen.

Als een puzzel onoplosbaar lijkt, ga ik aan. Ik hou ervan om te ontwarren, het oog op het doel te houden, te produceren en dingen er mooi uit te laten zien.

Met mijn sterke analytische blik en omgevingssensitiviteit overzie ik het geheel van inhoud en relaties waardoor ik goed prioriteiten kan stellen. Ik ben energiek en neem graag de leiding om stappen vooruit te maken en achteruit waar nodig.

+31 6 1587 9562

simon@teamhelder.nl

+31 6 1435 8587

marten@teamhelder.nl

+31 6 1888 0731

harmke@teamhelder.nl